top of page

Υπηρεσίες Ιατρικών Χώρων

Στην qubic creative works προσπαθούμε να υπερβαίνουμε τις προσδοκίες των πελατών μας. Στόχος μας είναι να τους επιτρέψει να παρέχουν αποτελεσματική θεραπεία για τους ασθενείς τους σε ένα άνετο, εργονομικά σχεδιασμένο και χωρίς άγχος περιβάλλον. Δεσμευόμαστε για την δημιουργία ενός χώρου υψηλής ενεργειακής απόδοσης, βιώσιμης και δυναμικής αρχιτεκτονικής. Πιστεύουμε στο όραμα σας που μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε από κοινού όμορφους και υγιής χώρους που ο καθένας μπορεί να απολαύσει.
Αξιολόγηση έργου 

 

Έχει αποδειχθεί ότι το σωστό περιβάλλον των χώρων υγείας ενισχύει τις υπηρεσίες που προσφέρετε στους ασθενείς σας και παρέχει πληθώρα παροχών όπως:

 • τη μείωση του άγχους τών ασθενών

 • την αύξηση παραγωγικότητας και ηθικού του προσωπικού

 

Βασική παραμετροποίηση στον σχεδιασμό και στην κατασκευή των χώρων υγείας, είναι:

 

 • Αξιολόγηση του χώρου ώστε να καθορίσουμε τι είναι καλύτερο για την υποστήριξη των υπηρεσιών σας

 • Πραγματοποίηση επιμέτρησης ώστε να ερευνήσουμε ότι απαιτείται για τον σχεδιασμό

 • Ανάπτυξη μιας λειτουργικής κάτοψης που να ανταποκρίνεται στους στόχους σας

 • Εναρμόνιση των ζητούμενων με την σχετική νομοθεσία (ΦΕΚ) και έκδοση των αντίστοιχων αδειοδοτήσεων

 

Ο κατάλληλος προγραμματισμός είναι το κλειδί για την επιτυχία. Με τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτήν την υπηρεσία, θα έχετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να λάβετε τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με το πώς να προχωρήσετε. Το επόμενο βήμα είναι η φάση της αρχιτεκτονικής και της τεχνολογικής μελέτης , όπου η αισθητική συναντά τη λειτουργία.

Αρχιτεκτονική μελέτη

 

Οριστικοποιώντας την κάτοψη του χώρου, ξεκινάμε τον σχεδιασμό του έργου, με προϋπόθεση η αισθητική να συναντά τη λειτουργία. Τα σχέδια δύο διαστάσεων (2D) συμπληρώνονται από φωτορεαλισκά τριών διαστάσεων (3D) ενώ παράλληλα γίνεται και η επιλογή υλικών υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τελική μορφή αποφάσεων απεικονισμένη σε λεπτομερή σχέδια κατόψεων, ανόψεων, τομών, εξωτερικών όψεων και λεπτομερειών.

 

Σε αυτή τη φάση θα έχουμε:

 

 • Ανάπτυξη της αισθητικής του έργου σε στενή συνεργασία με το κατασκευαστικό τμήμα έτσι ώστε να ενσωματωθούν φινιρίσματα, έπιπλα κτλ. και να προστατέψουμε τον τελικό χαρακτήρα του χώρου.

 

 • Χρωματολογία: Ελεγχόμενη χρωματική δραστηριότητα που κάνουν το χώρο σας ξεχωριστό και διαφορετικό πάντα σε σχέση με την ταυτότητα της εκάστοτε ειδικότητας. Χρήση οικολογικών και αποστηρωτικών βαφών όπου είναι απαραίτητο.

 

 • Δάπεδα: Επιλογή δαπέδων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ανθεκτικών στον χρονο και την χρήση (κεραμικά πλακίδια, pvc, σχιστόλιθος, κλπ.)

 

 • Φωτισμός: Μελέτη φωτισμού με κατηγοριοποίηση του, σε αίθουσα αναμονής, εργασίας κ.α. ειδικά εφέ με χρήση ζεστού ή ψυχρού φωτισμού ανάλογα με την περιοχή. Όλες οι πήγες φωτισμού, συμβάλλουν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης.

 

 • Ασφάλεια και υγιεινή του χώρου : Δημιουργία χώρων αποστείρωσης με μερικό ή ολικό εξαερισμό καθώς και δημιουργία χώρων με ακτινοπροστασία όπου τα σχετικά μηχανήματα το επιβάλλουν.

 

Ο κύριος στόχος είναι να εξασφαλιστεί ότι η ολοκλήρωση ενός όμορφου, υγιούς, παραγωγικού και χαλαρωτικού περιβάλλον για τους γιατρούς, τους ασθενείς και το προσωπικό.

Τεχνολογικός Σχεδιασμός

 

Οι χώροι υγείας είναι χώροι που επιβάλλεται να ενσωματώνουν σύγχρονες τεχνολογίες αλλά επίσης και να μπορούν να είναι επεκτάσιμες ώστε να αντέχουν στο χρόνο.

 

Βασική παραμετροποίηση στον σχεδιασμό και στην κατασκευή ενός ιατρικού χώρου, είναι:

 

 • Αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος με χρήση κατάλληλων συστημάτων όπως Ups, ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη κ.α.

 

 • Προστασία του μηχανολογικού εξοπλισμού με τον κατάλληλο σχεδιασμό του ηλεκτρολογικού πίνακα καθώς και με την χρήση σταθεροποιητών.

 

 • Κατάλληλη εγκατάσταση καλωδίωσης ασθενών ρευμάτων ώστε να ενσωματώνονται όλες οι σύγχρονες τεχνολογίες.

 

 • Αξιόλογο σύστημα ύδρευσης και αποχέτευσης ώστε οποιαδήποτε στιγμή να έχουμε έλεγχο και πρόσβαση.

 

 • Διανομή στους χώρους εργασίας παροχή αέρα με κεντρικό πίνακα διαχείρισης, για την χρήση των αντίστοιχων μηχανημάτων.

 
Υλοποίηση 

 

Η εξειδικευμένη γνώση του αντικειμένου αποτελεί την εγγύηση για το αποτέλεσμα.

 

Αξιοποιώντας τα δεδομένα του Αρχιτεκτονικού και Τεχνολογικού σχεδιασμού και έχοντας ως βάση το τρίπτυχο Ποιότητα – Χρόνος – Κόστος, ξεκινάει η υλοποίηση του έργου.

Ανεξαρτήτως του όγκου , είμαστε σε θέση να συμπιέσουμε τόσο τον προϋπολογισμό ώστε το εγχείρημα να καταστεί βιώσιμο και το αποτέλεσμα ανταγωνιστικό.

Το έργο μας, επιβάλλεται να έχει αντοχή στο χρόνο και κατά συνέπεια δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα των υλικών και στις προδιαγραφές ασφαλείας.

Καταρτίζονται εφικτά χρονοδιαγράμματα, η αυστηρή τήρηση των οποίων διασφαλίζει τον προγραμματισμό όλων εκείνων των εργασιών που απαιτούνται για την έναρξη της δραστηριότητας.

 

Υποστήριξη

 

Η μελέτη εφαρμογής αποτυπώνει στοιχεία κατασκευής αλλά αποτελεί και τον καθοδηγητή για την επεκτασιμότητα του χώρου. Οι ανάγκες, όμως, για επεκτασιμότητα συνεχώς μεταβάλλονται και πρέπει να είμαστε σε θέση ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις. Σε κάθε στάδιο κατασκευής δημιουργείται το κατάλληλο αρχείο ώστε οποιαδήποτε στιγμή θελήσουμε να επέμβουμε, αυτό να είναι εφικτό. Τα στοιχεία αυτά σας ανήκουν και με την παράδοση του έργου, σας παραδίνεται και ο σχετικός φάκελος.

bottom of page