top of page
Διαχείριση Έργου 

 

Η εξειδικευμένη γνώση του αντικειμένου αποτελεί την εγγύηση για το αποτέλεσμα.Αξιοποιώντας τα δεδομένα του Σχεδιασμού και έχοντας ως βάση το τρίπτυχο Ποιότητα – Χρόνος – Κόστος, ξεκινάει η υλοποίηση του έργου.Ανεξαρτήτως του όγκου , είμαστε σε θέση να συμπιέσουμε τόσο τον προϋπολογισμό ώστε το εγχείρημα να καταστεί βιώσιμο και το αποτέλεσμα ανταγωνιστικό.Το έργο μας, επιβάλλεται να έχει αντοχή στο χρόνο και κατά συνέπεια δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα των υλικών και στις προδιαγραφές ασφαλείας.Καταρτίζονται εφικτά χρονοδιαγράμματα, η αυστηρή τήρηση των οποίων διασφαλίζει τον προγραμματισμό όλων εκείνων των εργασιών που απαιτούνται για την έναρξη της δραστηριότητας.

 

 

Υποστήριξη

 

Η μελέτη εφαρμογής αποτυπώνει στοιχεία κατασκευής αλλά αποτελεί και τον καθοδηγητή για την επεκτασιμότητα του χώρου. Οι ανάγκες, όμως, για επεκτασιμότητα συνεχώς μεταβάλλονται και πρέπει να είμαστε σε θέση ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις. Σε κάθε στάδιο κατασκευής δημιουργείται το κατάλληλο αρχείο ώστε οποιαδήποτε στιγμή θελήσουμε να επέμβουμε, αυτό να είναι εφικτό. Τα στοιχεία αυτά σας ανήκουν και με την παράδοση του έργου, σας παραδίνεται και ο σχετικός φάκελος.

 

 

Υπηρεσίες Εμπορικών Χώρων

Αξιολόγηση έργου 

 

Ο εμπορικός χώρος, το Stand Προβολής, η βιτρίνα μας κ.α. απαιτούν την συλλογή παραμέτρων που επιδρούν δυναμικά στο εγχείρημά σας. Ζητούμενα της αξιολόγησης είναι:

 

  • Ευχάριστος και εργονομικός χώρος λειτουργίας

  • Ορθή προβολή προϊόντων

  • Εμπέδωση και αποτύπωση μηνυμάτων

  • Αύξηση Πωλήσεων

 

Για να μειωθεί ο κίνδυνος που συνδέεται με τη μετεγκατάσταση, την ανακαίνιση ή τη δημιουργία νέων εμπορικών δραστηριοτήτων, έχουμε αναπτύξει μελέτες σκοπιμότητας που παρέχουν αρκετές πληροφορίες για να καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων που καθορίζουν την διαμόρφωση και την υλοποίηση του έργου.

 

  • Ανάλυση προϊόντος και σχετικής αγοράς

  • Πραγματοποίηση επιμέτρησης και ανάπτυξη εργονομικής κάτοψης

  • Προϋπολογιστική Κοστολόγηση

Διαδικασία Σχεδιασμού 
Η ποιότητα του σχεδιασμού συμβάλλει στην δημιουργία χώρων ελκυστικών, ανθεκτικών, με ευελιξία και επεκτασιμότητα εργασιών. Χώρους στους οποίους θέλουμε να εργαζόμαστε, να αγοράζουμε να επισκεπτόμαστε.

Τα σχέδια δύο διαστάσεων από το στάδιο της Αξιολόγησης πλέον γίνονται φωτορεαλιστικά τριών διαστάσεων. 

 

Εσωτερικός Σχεδιασμός

 

Οι αντιθέσεις που προκύπτουν από τα διάφορα υλικά, χρώματα, φινιρίσματα, θα χρησιμοποιηθούν ώστε να τονισθούν οι επιλογές σας. Φωτισμός, δάπεδο, οροφή, έπιπλα προβολής, συμβάλλουν ώστε το κατάστημα σας να γίνει αναγνωρίσιμο και να προκαλέσει την επιθυμία των πελατών να το επισκεφτούν.Η εμπειρία μας εξασφαλίζει ώστε η αισθητική να είναι σε αρμονία με την λειτουργικότητα.

 

Ειδικές Κατασκευές

 

Ειδικές προβολές προϊόντων απαιτούν και ειδικές κατασκευές. Τα προϊόντα πρέπει να είναι πιο προσιτά αλλά και συνάμα να εκμεταλλευτούμε κάθε εκατοστό του εμπορικού μας χώρου.

 

Σχεδιασμός Γραφιστικών

 

Στόχος είναι να δημιουργήσουμε χώρους που θα αποτυπωθούν στην μνήμη των πελατών αλλά και συνάμα, με την βοήθεια των γραφιστικών, θα περάσουμε μηνύματα και θα ενισχύσουμε την αναγνώριση του concept σας. Σημάνσεις στους χώρους όπως και στις προιοντικές ομάδες, βοηθούν τον πελάτη για την εύκολη πλοήγησή του.

 

Εξωτερική Σήμανση

 

Ειδικά το πρώτο διάστημα της μεταμόρφωσής σας, απαιτείται η εξωτερική σήμανση να είναι χαρακτηριστική ώστε να προσκαλέσουμε τους πελάτες. Παράλληλα, η διαρρύθμιση της βιτρίνας με γραφιστικά ή με σκηνοθετημένη προβολή προϊόντων, βοηθάει ώστε ο χώρος μας να οριοθετείται καλύτερα αλλά και να είναι πιο φιλικός.

Οι απαιτήσεις στις εμπορικές δραστηριότητες είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Εργονομία, Αισθητική, Επικοινωνία. Πυλώνες που θα στηρίξουν το εγχείρημα σας. Μελέτες που απαιτούν εμπειρία και δημιουργία. Είμαστε συνεργάτες σας στο να διαβούμε ένα επιτυχημένο δρόμο και σύμβουλοι σας, όταν απαιτηθεί, να τον χαράξουμε μαζί.
bottom of page